Bicicletes i vehicles de mobilitat personal

Com a aliada de la mobilitat sostenible i instrument per a descongestionar les ciutats de trànsit motoritzat, la bicicleta no sol veure’s perjudicada per les actuacions que —com en esta important conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn— suposen un avanç en la recuperació d’espai públic.


Per este motiu, la mobilitat i accessibilitat amb bicicleta i —per la similitud de condicions que s’establixen en l’Ordenança de mobilitat— amb vehicles de mobilitat personal (VMP) per l’entorn de la plaça de l’Ajuntament a penes es veuen afectades pels canvis.

No obstant això, les persones que utilitzen estos mitjans per a desplaçar-se hauran de tindre tres detalls molt en compte:

  1. L’espai guanyat en calçada a la part oest de la plaça té consideració de carrer per als vianants, per la qual cosa la circulació amb bicicleta per ell està permesa en les condicions que s’establixen en l’article 33.d.2. Article i condicions que també regixen per a la circulació pels nous carrers per als vianants (c/ de la Sang, dels Drets, de Correus i de la Barcelonina).

  2. En canvi, els nous espais guanyats al costat de les voreres a l’est de la plaça, així com a l’avinguda del Marqués de Sotelo, tenen condició de vorera i per norma general està prohibida la circulació per ella tant amb bici com amb VMP (articles 33.c i 45).

  3. Per seguretat de les persones usuàries, i per a facilitar el normal funcionament de l’EMT, la circulació amb bicicletes i VMP estarà prohibida pel carril sud-est en calçada de la plaça de l’Ajuntament (enfront de l’edifici de Correus), l’ús del qual és exclusiu de l’EMT i taxis (vegeu-ne plànol annex).
ITINERARI PER A BICICLETAS