Amb cotxe, moto i altres vehicles de motor d'ús privat

La gran conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament i part del seu entorn, requerix una reordenació de la circulació que possibilite la millora de la qualitat de l’espai públic i la seguretat i integritat de les persones que en gaudixen.

En este sentit, el plànol que acompanya este text resumix com queda la circulació de cotxes, motos i la resta de vehicles de motor d’ús privat a tota l’àrea, incloent-hi les vies de pas, els sentits de la circulació, els canvis d’estos, i quins són els nous carrers per als vianants.

Les principals claus de l’actuació són les següents:

 1. A l’interior de la plaça de l’Ajuntament només es pot circular amb vehicles de motor pel carril sud de la plaça cap al carrer de Roger de Lloria, tant si s’ha entrat per Periodista Azzati com per Marqués de Sotelo.
 2. La circulació lliure pel carrer de la Pau desemboca en Marqués de Dosaigües-Poeta Querol i la continuació cap a la plaça de la Reina està permesa per a accedir a l’aparcament subterrani de la mateixa o per a realitzar la resta d’usos autoritzats (estacionar en places de moto, PMR, càrrega i descàrrega…). L’eixida de l’aparcament o de la plaça de la Reina per a reincorporar-se al trànsit de la ciutat es realitza en tots els casos pel carrer de la Mar.
 3. La circulació pel carrer de Sant Vicent Màrtir entre la plaça de la Reina i la de l’Ajuntament (i des d’allí fins al carrer de les Barques) només està permesa als vehicles que estacionen en les 34 places de garatge dels carrers de Sant Ferran i dels Drets, i que tenen el seu accés i la seua eixida per esta.
 4. La circulació de les persones usuàries de places dels aparcaments situats entre els carrers de Sant Vicent Màrtir i del Poeta Querol té com a destinació Poeta Querol o el carrer de les Barques.
 5. Els carrers de la Sang, dels Drets, de Correus i de la Barcelonina són nous carrers per als vianants.
 6. Des del carrer de Sant Vicent Màrtir entre la plaça de Sant Agustí i Maria Cristina només hi ha incorporació a la plaça de l’Ajuntament per Periodista Azzati (ja no és possible la incorporació en les proximitats de Maria Cristina).
 7. Des de l’avinguda del Marqués de Sotelo la circulació es redirigix cap al carrer de Xàtiva i no està permesa la incorporació cap al carrer d’Alacant.
 8. Per a garantir la fluïdesa i continuïtat de la circulació s’invertix el sentit del carrer de la Llanterna; el tram del carrer de les Carabasses comprés entre l’avinguda de l’Oest i el carrer dels Mallorquins; i el tram del carrer de Pérez Pujol comprés entre els carrers de Correus i Roger de Lloria.
 9. No hi ha cap plaça d’estacionament a la plaça de l’Ajuntament per a cotxes, motos i resta de vehicles de motor d’ús privat, ni a la calçada, ni a les voreres, ni als carrers per als vianants.
 10. Per a estacionar motocicletes i ciclomotors s’han habilitat quatre zones, tres d’elles al carrer de Sant Vicent Màrtir (enfront dels números 31, 39 i 57) i la quarta al carrer de Pérez Pujol, 6 (vegeu-ne plànol annex).
 11. D’acord amb el que establix l’Ordenança de mobilitat, les persones residents en l’àmbit de l’actuació poden accedir fins a les proximitats del seu domicili per a efectuar la càrrega i descàrrega de béns o mobles, o la recollida o descens de persones amb problemes de mobilitat, sempre seguint les condicions que en l’ordenança s’indiquen. Els residents poden acreditar la seua condició amb el DNI, permís de circulació, rebut de l’Impost de Béns Immobles o contracte de lloguer al seu nom.
 12. Per als vehicles en què viatgen persones titulars de la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda són aplicables les indicacions d’este apartat.
SENTIT DE CIRCULACIÓ
APARCAMENT MOTOS
APARCAMENT PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA