La logística (Distribució Urbana de Mercaderies)

La ciutadania reclamava una gran conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, però, al mateix temps, que la ciutat no deixe de funcionar. En este sentit, la mobilitat dels vehicles professionals dedicats a la distribució urbana de mercaderies (DUM) és fonamental.

Per això s’ha organitzat de la següent manera per a fer compatibles el gaudi, la seguretat de les persones en el nou espai públic alliberat del trànsit i el normal funcionament comercial de la ciutat.

L’operativitat es pot resumir en nou claus:

  1. En línies generals, la circulació per la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn és igual a la de la resta de vehicles motoritzats, especialment en el que afecta els sentits de circulació (vegeu-ne plànol adjunt). No obstant això, la logística compta amb unes excepcions que amplien el seu abast i que es detallen en els següents punts.
  2. Els vehicles per a DUM poden accedir a la plaça de la Reina des del carrer de la Pau per a realitzar les seues operacions en les places destinades a este efecte i en l’horari autoritzat en estes. Una vegada efectuades estes operacions, abandonen la plaça pel carrer de la Mar.
  3. Entre les 8 i les 11 del matí, els vehicles industrials per a DUM (tal com els descriu l’article 66.3 de l’Ordenança de mobilitat) poden accedir des del sud al nord de la plaça de l’Ajuntament (pràcticament a l’altura de l’avinguda de Maria Cristina) a través del carrer de Sant Vicent Màrtir.
  4. A la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn s’habiliten noves zones per a l’activitat logística, que es poden veure ja incloses en el plànol annex.
  5. A la plaça de l’Ajuntament les places de DUM de la vorera sud tenen horari ininterromput de 8 a 22 hores, els set dies de la setmana (per tant, queda prohibit l’estacionament al seu espai la resta de l’horari). Les compartides amb taxis davant de la vorera nord-est de la plaça només podran utilitzar-se —també els set dies de la setmana— per a tasques de DUM entre les 8 i les 11 hores.
  6. Fora de la plaça també s’han creat noves places de DUM a la vorera dreta, en el sentit del trànsit, al carrer de Sant Vicent Màrtir (entre la plaça de Sant Agustí i Maria Cristina), amb horari de 8 a 20 hores.
  7. Les floristeries emplaçades a la plaça de l’Ajuntament poden realitzar les seues activitats de logística accedint a la zona de vianants frontal a l’Ajuntament des de l’accés més pròxim a Periodista Azzati en l’horari comprés entre les 8 i les 10 hores. A partir d’eixe moment poden continuar realitzant-les des de les places reservades a la DUM situades a la vorera sud de la plaça.
  8. Als carrers de vianants es poden realitzar operacions de càrrega i descàrrega atenent a l’indicat en l’art. 67.4 de l’Ordenança de mobilitat, a excepció dels carrers de la Sang i de Correus i les zones convertides per a vianants a la plaça de l’Ajuntament, on no estan permeses estes operacions.

9. Els cicles de transport de mercaderies poden realitzar tasques de càrrega i descarrega en tot l’àmbit d’acord a l’establert en l’article 42.3 de l’actual Ordenança de Mobilitat.

PLÀNOL LOGÍSTICA