Taxi

Guanyar espai públic que fins ahir es destinava als cotxes significa un canvi que no sols implica un benefici immediat per a la qualitat ambiental, sinó que pot afectar també a tot l’ecosistema humà i empresarial de l’entorn. Així, perquè la transició es realitze de la manera més beneficiosa possible, cal que es compense l’absència de vehicles a motor d’ús privat amb una important presència del servici de transport públic col·lectiu, i també del servici individualitzat, ràpid i directe que ofereix el Taxi.

Perquè els taxistes puguen oferir el seu servici tant a residents com a visitants de l’entorn, les seues condicions de mobilitat són les que s’observen en el mapa annex, i es resumixen de la manera següent:

El taxi pot desplaçar-se en les mateixes condicions que la resta de vehicles motoritzats, atesos els mateixos canvis en el sentit de les vies esmentades en el seu apartat. Però, a més, pot beneficiar-se de les excepcions següents:

  1. Pot circular per la totalitat del carrer de la Pau i travessar Sant Vicent Màrtir cap a la Plaça de l’Ajuntament.

  2. Amb la finalitat d’accedir a la parada situada enfront de la vorera nord-oest de la Plaça de l’Ajuntament, poden accedir també a la mateixa des del sud, pel carrer Sant Vicent Màrtir, en sentit nord, des de Sant Agustí (pràcticament a l’altura del carrer Maria Cristina).

  3. Els taxis són els únics vehicles que podran circular al costat de l’EMT en direcció al carrer de les Barques, vorejant la Plaça de l’Ajuntament des de Marqués de Sotelo o Periodista Azzati.

  4. De la mateixa manera, al costat dels autobusos d’EMT, bicicletes i VMP, els taxis seran els únics vehicles que podran accedir al carrer Alacant des de Marqués de Sotelo.
  1. Finalment, com ja es va esmentar, els taxis disposaran de dues noves parades d’ús compartit amb els vehicles de logística per a DUM, una d’elles situada en la part nord-est, amb un horari reduït (de 8 a 11 hores), i exclusiu la resta del dia.
ITINERARI TAXIS